QUIDDITCH BEERPONGPosesja i Willa tajemnic – Willa Matrix

How to play ? 🙂

It’s simple!
All you need is six hoops, ping pong balls and a lot of beer cups. 🙂 Scoring a cup means that the enemy drinks the beer. For scoring through hoop and into the cup means that enemy drinks scored cup and another, random picked one. If the game will last longer than 20 minutes then the game changes its rule to “golden snitch,” that means that each team chooses one player that will throw a ball into the cup at the middle of the table. Each score-enemy drinks, and so on to the last drop 🙂 The enemy with beer left wins 🙂


Jak zagrać ? 🙂

To proste!
Potrzebujesz sześciu obręczy
piłeczek i kubeczków na piwo 🙂
Trafienie w kubeczek oznacza wypicie danego piwa przez drużynę przeciwną. Za trafienie w obręcz i kubeczek – przeciwna drużyna wypija trafiony kubeczek i dodatkowo musi wypić jeszcze jeden dowolnie przez nich wybrany. Gdy gra przekroczy 20 min. następuję “złoty znicz”. Każda z drużyn wybiera osobę która będzie rzucać do kubeczka postawionego na środku stołu. każde trafienie- drużyna przeciwna pije- i tak do ostatniej kropli 🙂 Wygrywa drużyna, która zostanie z piwem 🙂

MUSIC
Joan Jett And The Blackhearts – Bad
Reputation

PRODUCED BY
Shana Banana Art

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*